Projekt Global Money Week

Projekt Global Money Week

W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego pn. „Global Money Week, klasa 2e1 uczestniczyła w zajęciach online na platformie Zoom prowadzonych przez pracownika Krakowskiego SalonuEkonomicznego NBP. Temat zajęć była „Sztuka pomnażania oszczędności”. Podczas zajęć uczniowie naszego liceum omówili poszczególne zagadnienia: Czym są oszczędności i w jaki sposób można je przechowywać; Czym jest inflacja, jakie korzyści można uzyskać w ramach tzw. „procenta składanego”; Jakie są podstawy inwestowania.