Dzień Studyjny w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau- 2d2

Dzień Studyjny w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau- 2d2

W ramach nowej oferty edukacyjnej Międzynarodowego  Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście klasa 2d2 (humanistyczno-prawnicza ) uczestniczyła 25.02. 2021 r. nauczycielem historii Zofią Dębicką w dniu studyjnym w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau..

Młodzież w pierwszej części w formie zdalnej zapoznała się z historią i funkcjonowaniem byłego  niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. 

W II części uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. Jestem zdrów i czuję się dobrze” – korespondencja więźniarska. Licealiści dowiedzieli się jak wyglądała korespondencja  więźniów z rodzinami oraz kto miał prawo do jej prowadzenia. Dokonali analizy wybranych  listów pod kątem cenzury i przyjrzeli się również losom odbiorców wiadomości, czyli  rodzinom więźniów, dla których była to często jedyna możliwa forma kontaktu z bliskim  

Nie można zrozumieć współczesnego świata bez dogłębnego poznania historii niemieckiego nazistowskiego obozu.