Projekt „Filmoteka szkolna”

Projekt „Filmoteka szkolna”

W XI liceum po raz kolejny jest realizowany projekt „Filmoteki szkolnej”.
Filmoteka Szkolna ma otwartą formułę, która umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym. Z programu mogą korzystać nauczyciele wielu przedmiotów. Doboru treści dokonał zespół naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki. Przygotowany materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Pozwala zrozumieć rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym – jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości.

W tym roku szkolnym zajęcia realizuje klasa 1e1.
W dniu 29 listopada uczniowie mieli warsztaty z animacji poklatkowej, a 16 grudnia spotkali się na zajęciach „Techniczna strona kina: wynalazki, urządzenia i nośniki (kamery, obiektywy, taśma filmowa, cyfryzacja), udoskonalenia poszerzające środki filmowego wyrazu (dźwięk, kolor, 3D, szeroki format, efekty specjalne – analogowe i cyfrowe).”