Młodzieżowa konferencja ONZ IMUNA 2019

Młodzieżowa konferencja ONZ IMUNA 2019

Delegacja XI LO po raz dziesiąty wzięła udział w obradach młodzieżowej konferencji ONZ IMUNA 2019 w Alkmaar, w Holandii (13-17.06.19). Nasze delegatki i delegaci, Wiktoria Kasperczyk (IIf), Nikola Powstańska (IIf), Klaudia Dynur (IIF), Weronika Molenda (Ib), Oliwia Szulc (IIc), Małgorzata Szwajca (IIc), Adam Wojas (IIa), Bartosz Brzeszcz (IIa), Patryk Chmielewski (IIa), Ewelina Sieńko (IIIb), Weronika Rokicińska (IIIb) oraz Wiktoria Woszczyńska (IIIb) wraz z uczniami z Holandii, Austrii, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Gruzji i Turcji obradowali w Komisji Ekonomiczno-Społecznej, Rozbrojeniowej, Ekologicznej, Historycznej, NATO oraz w trzech komisjach Zgromadzenia Ogólnego. Wraz z pozostałymi delegatami stworzyli kilkadziesiąt rezolucji proponujących rozwiązania palących problemów współczesnego świata:

 • Rozwijanie strategii obrony przed cyberprzestępstwami,
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa Ukrainy i zachowanie jej integralności terytorialnej,
 • Potencjalny wpływ rozpowszechnienia broni masowego rażenia na sojuszników NATO,
 • Przeciwdziałanie użyciu technologii informacyjnych do celów przestępczych,
 • Szkodliwy wpływ technologii drukowania 3D, tworzenia broni, biologii syntetycznej, i autonomicznych systemów obronnych na bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Utrzymanie pełnego i długotrwałego pokoju na Środkowym Wschodzie,
 • Bezpieczeństwo dziennikarzy i kwestia bezkarności,
 • Zarządzanie rozwojem turystyki miejskiej,
 • Prawo do prywatności w erze cyfrowej,
 • Egzekwowanie Deklaracji Nadania Niepodległości Narodom Państw Kolonialnych,
 • Kwestia Brytyjskich Wysp dziewiczych,
 • Skutki promieniowania nuklearnego, 
 • Wypracowanie sposobów na podniesienie bezpieczeństwa handlu organizmami modyfikowanymi genetycznie,
 • Zwiększenie dostępu do lekarstw kontrolowanych,
 • Zagwarantowanie młodym ludziom lepszych ofert pracy,
 • Zapewnienie dostępu do taniej i niezawodnej energii odnawialnej,
 • Zastąpienie wykorzystania zwierząt w technologii produkcji żywności,
 • Wydobycie piasku i jego wpływ na środowisko naturalne,
 • Zrozumienie handlu bronią lekką i małokalibrową w darknecie,
 • Sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia,
 • Wpływ sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Ekstradycja i penalizacja przestępców wojennych,
 • Odbudowa państw członkowskich ONZ zniszczonych przez wojnę,
 • Zasady i prawa rządzące ograniczeniem zbrojeń .
  Naszym wspaniałym delegatom bardzo dziękujemy za ciężką, wydajną pracę i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej konferencji za rok, która rozpocznie się 4.06.2020.
  Katarzyna Piwowar i Monika Nieć-Nowak