Zakończony sukcesem projekt edukacyjny: Historia Solidarności w Małopolsce
Dodane przez mkrzyszton dnia 18/06/2017 14:05:08

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”,  jest organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”. Celem projektu było spopularyzowanie wiedzy nt. ruchu społecznego „Solidarność”, rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności, kultywowanie ideałów oraz wartości ruchu Solidarność, a także kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. W projekcie brała udział klasa 1G pod opieką M. Luberdy. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach z udziałem osób, które aktywnie działały w „Solidarności” na terenie Nowej Huty. „Świadkami historii” tamtych wydarzeń, które znacząco wpłynęły na losy naszego miasta, kraju byli:


Treść rozszerzona

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”,  jest organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”. Celem projektu było spopularyzowanie wiedzy nt. ruchu społecznego „Solidarność”, rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności, kultywowanie ideałów oraz wartości ruchu Solidarność, a także kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. W projekcie brała udział klasa 1G pod opieką M. Luberdy. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach z udziałem osób, które aktywnie działały w „Solidarności” na terenie Nowej Huty. „Świadkami historii” tamtych wydarzeń, które znacząco wpłynęły na losy naszego miasta, kraju byli: Pan Edward Nowak, Pan Stanisław Malara i Pan Lucjan Franczyk. Każde spotkanie odbywało się salach lekcyjnych naszego liceum i trwało dwie godziny. Składało się z wykładu, opowieści zaproszonego gościa o tamtych czasach z uwzględnieniem jego prywatnych relacji, wspomnień oraz z otwartej formuły pytań i dyskusji z uczniami. Uczniowie w ramach konkursu „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii mojego regionu” związanego z udziałem w projekcie wykonali swoje prace. Jedna z nich prezentacja multimedialna pt. „13 - 16 grudnia 1981 w Hucie im. Lenina” zdobyła II miejsce. Autorami pracy były: Paulina Olesińska, Karolina Wojtanowska, Marlena Haber. Gratulujemy". Więcej zdjęć w galerii >>