IMUNA

Co rok, w czerwcu odbywa się się w Alkmaar (Holandia) konferencja IMUNA organizowana przez młodzieżowy ONZ (International Model United Nations of Alkmaar), w której od wielu lat bierze udział młodzież z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Wyjazd poprzedza kilkumiesięczna praca uczniów z zespołem nauczycieli różnych przedmiotów. Licealiści przygotowują się do uczestnictwa w obradach i dyskusjach dotyczących ogólnoświatowych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych, podczas których referują stanowisko reprezentowanego kraju, wyrażają własne opinie w podejmowanych kwestiach. Owocem pracy w międzynarodowych komisjach (Political Council, Social Council, Security Council, North Atlantic Council, Human Rights Council) są pisemne rezolucje, które przedstawiane są na Zgromadzeniu Ogólnym. Konferencja jest wyjątkową lekcją demokracji, budowania kompromisowych rezolucji, poznawania innych kultur i nawiązywania przyjaźni.

Konferencja ONZ IMUNA 2019

Delegacja XI LO po raz dziesiąty wzięła udział w obradach młodzieżowej konferencji ONZ IMUNA 2019 w Alkmaar, w Holandii (13-17.06.19). Nasze delegatki i delegaci, Wiktoria Kasperczyk (IIf), Nikola Powstańska (IIf), Klaudia Dynur (IIF), Weronika Molenda (Ib), Oliwia Szulc (IIc), Małgorzata Szwajca (IIc), Adam Wojas (IIa), Bartosz Brzeszcz (IIa), Patryk Chmielewski (IIa), Ewelina Sieńko (IIIb), Weronika Rokicińska (IIIb) oraz Wiktoria Woszczyńska (IIIb) wraz z uczniami z Holandii, Austrii, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Gruzji i Turcji obradowali w Komisji Ekonomiczno-Społecznej, Rozbrojeniowej, Ekologicznej, Historycznej, NATO oraz w trzech komisjach Zgromadzenia Ogólnego. Wraz z pozostałymi delegatami stworzyli kilkadziesiąt rezolucji proponujących rozwiązania palących problemów współczesnego świata:

 • Rozwijanie strategii obrony przed cyberprzestępstwami,
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa Ukrainy i zachowanie jej integralności terytorialnej,
 • Potencjalny wpływ rozpowszechnienia broni masowego rażenia na sojuszników NATO,
 • Przeciwdziałanie użyciu technologii informacyjnych do celów przestępczych,
 • Szkodliwy wpływ technologii drukowania 3D, tworzenia broni, biologii syntetycznej, i autonomicznych systemów obronnych na bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Utrzymanie pełnego i długotrwałego pokoju na Środkowym Wschodzie,
 • Bezpieczeństwo dziennikarzy i kwestia bezkarności,
 • Zarządzanie rozwojem turystyki miejskiej,
 • Prawo do prywatności w erze cyfrowej,
 • Egzekwowanie Deklaracji Nadania Niepodległości Narodom Państw Kolonialnych,
 • Kwestia Brytyjskich Wysp dziewiczych,
 • Skutki promieniowania nuklearnego,
 • Wypracowanie sposobów na podniesienie bezpieczeństwa handlu organizmami modyfikowanymi genetycznie,
 • Zwiększenie dostępu do lekarstw kontrolowanych,
 • Zagwarantowanie młodym ludziom lepszych ofert pracy,
 • Zapewnienie dostępu do taniej i niezawodnej energii odnawialnej,
 • Zastąpienie wykorzystania zwierząt w technologii produkcji żywności,
 • Wydobycie piasku i jego wpływ na środowisko naturalne,
 • Zrozumienie handlu bronią lekką i małokalibrową w darknecie,
 • Sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia,
 • Wpływ sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Ekstradycja i penalizacja przestępców wojennych,
 • Odbudowa państw członkowskich ONZ zniszczonych przez wojnę,
 • Zasady i prawa rządzące ograniczeniem zbrojeń .

Naszym wspaniałym delegatom bardzo dziękujemy za ciężką, wydajną pracę i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej konferencji za rok, która rozpocznie się 4.06.2020. Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z wyjazdu w naszej galerii >> 
Katarzyna Piwowar i Monika Nieć-Nowak

Konferencja ONZ IMUNA 2017

Delegacja XI LO po raz ósmy wzięła udział w obradach młodzieżowej konferencji ONZ IMUNA 2017 w Alkmaar, w Holandii (8-11.06.17). Nasze delegatki, Ada Siebuła (IIc), Julia Hojcak (IIc), Magda Wojtal (Ie) i Klaudia Pawłowska (Ie), wraz z uczniami z 31 szkół z Holandii, Austrii, Niemiec, Norwegii i Turcji obradowały w Komisji Ekonomiczno-Społecznej i trzech komisjach Zgromadzenia Ogólnego. Wraz z pozostałymi delegatami stworzyły kilkanaście rezolucji proponujących rozwiązania palących problemów współczesnego świata: podniesienie wydajności pracy w krajach rozwijających się, rozwój eksportu w krajach rozwijających się jako sposób przyspieszenia wzrostu ekonomicznego, obniżenie globalnej konsumpcji dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, rozwój technologii orbitalnych dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, sporna kwestia Kuryli Południowych, kwestia dekolonizacji Sahary Zachodniej, działania w celu wprowadzenia całkowitego zakazu broni nuklearnej, zwalczanie rasizmu w działaniach policji, zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego Syrii, zwalczanie pracy dzieci.
Naszym wspaniałym delegatkom dziękujemy za bardzo ciężką, wydajną pracę i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej konferencji za rok.
Katarzyna Piwowar i Monika Nieć-Nowak