Harmonogram zebrań

Zebrania Wychowawców z Rodzicami

Rok szkolny 2020/2021

 
wkrótce 🙂

Lp. Termin spotkania Klasy Rodzaj spotkania Temat
1.       Zapoznanie z: planami pracy i regulaminami, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami ocen, Statutem XI LO, inną dokumentacją szkolną
2.       Podsumowanie postępów ucznia w nauce, informacja o zachowaniu, frekwencji
3.       Podsumowanie postępów ucznia w nauce, informacja o zachowaniu, frekwencji w pierwszym okresie
4.    

 

Spotkanie rodziców klas III z dyrektorem szkoły – podsumowanie matury próbnej, procedury maturalne (sala gimnastyczna), następnie spotkanie z wychowawcą klasy – podsumowanie postępów ucznia w nauce, informacja o zachowaniu, frekwencji

 

Spotkanie rodziców klas II  z dyrektorem szkoły  – informacje o egzaminie maturalnym w 2021 roku (sala gimnastyczna),  następnie spotkanie z wychowawcą klasy – podsumowanie postępów ucznia w nauce, informacja  o zachowaniu, frekwencji.

 

spotkanie z wychowawcą klasy – podsumowanie postępów ucznia w nauce, informacja  o zachowaniu, frekwencji

5.       Podsumowanie postępów ucznia w nauce, informacja o zachowaniu, frekwencji